شیوه های پرداخت

سفارش‌های ثبت شده خود در پیکسی را می‌توانید به روش‌های ذیل پرداخت نمایید:
  1. پرداخت آنلاین با درگاه ملت: با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب و درگاه بانک ملت می‌توانید پرداخت سفارش خود را به آسانی و اطمینان انجام دهید.
  2. پرداخت آنلاین با درگاه سامان: با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب و درگاه بانک سامان می‌توانید پرداخت سفارش خود را به آسانی و اطمینان انجام دهید.
  3. کارت به کارت یا واریز به حساب: در صورتی که به هر دلیل نمی‌توانید پرداخت سفارش خود را با استفاده از درگاه‌های آنلاین انجام دهید می‌توانید پرداخت خود را به یکی از حساب‌های اعلام شده در صفحه شماره حساب‌های بانکی انجام داده و اطلاعات واریزی را به ایمیل یا تلگرام پیکسی ارسال نمایید.